Onze aanleverspecificaties op een rijtje

Het aanleveren van een drukklaar printbestand is niet altijd evident. In dit overzicht bespreken we de belangrijkste punten waaraan uw drukklare bestand moet voldoen.

Het aanleveren van een drukklaar bestand zorgt voor een vlottere verwerking van uw order en zorgt er daarenboven voor dat u geen extra kosten betaald voor het controleren van uw bestand. Dit zogenaamde drukklare bestand is echter enkel handig wanneer dit op een correcte manier is opgemaakt en aan een paar voorwaarden voldoet. Hieronder volgt een kleine oplijsting.

Lever uw bestanden bij voorkeur aan als een JPG of PDF-bestand. Zorg daarbij steeds voor een correcte resolutie van de gebruikte afbeeldingen. Sluit afbeeldingen en lettertypes steeds in bij het maken van bestanden. Zorg er daarenboven voor dat de bestandsgrootte onder de 100MB blijft om problemen bij het uploaden te vermijden.

Bij producten waarbij u als klant zelf het formaat ingeeft vragen wij het bestand op te maken op het formaat dat u heeft ingegeven.
Bv. U besteld een spandoek of een sticker van 200 x 100cm, dan levert u bij voorkeur ook een bestand aan van 200 x 100cm.
Dit altijd zonder afloop, snijtekens of andere registratietekens.

Let op: Controleer altijd de werktekening per product. Het kan zijn dat deze aangeeft om een ander formaat aan te leveren.

Bij producten met een vast formaat of producten waarvan niet meteen duidelijk is op welk formaat het bestand moet worden aangeleverd, is het noodzakelijk de werktekening te gebruiken.
Hierop staat duidelijk vermeld welk formaat uw bestand moet hebben. Vaak kan u onder “Downloads” ook sjablonen vinden waar u het ontwerp kan in plaatsen. Hierdoor staat het bestand meteen op het goede formaat.

Werktekeningen en sjablonen zijn te vinden op de productpagina van elk product onder de titel “Downloads”.  

Wanneer u een product in een bepaalde vorm wenst, dan dient u de snijlijn van deze vorm zelf op het ontwerp te voorzien. Hier vindt u een uitgebreide uitleg over hoe u een cutcontour op het ontwerp plaatst.
Ook vragen wij hier wel een afloop toe te voegen van 5mm rondom de snijlijn.

Ontwerpen met formaten groter dan 450cm levert u best aan op schaal 1/10. Dit om geen onnodig zware bestanden te moeten verwerken.

Hieronder een paar voorbeelden om dit te verduidelijken:

  1. Een reclamebord dat in een rechthoek mag gesneden worden op het formaat 50cm x 300cm mag worden aangeleverd als een bestand van 50cm x 300cm.
  2. Het doek van een strandstoel heeft een specifiek formaat zodat dit mooi in het frame kan worden gemonteerd. Het specifieke formaat van dit doek en dus van het aan te leveren bestand vindt u op de werktekening onder “Downloads”. 
  3. U wenst stickers in de vorm van een zeshoek op het formaat 35 x 35cm. Hiervoor plaatst u de zeshoek zelf als snijlijn op het ontwerp en voorziet u een afloop van 5mm rondom. Dit wil zeggen dat het totale formaat van het aan te leveren bestand 36 x 36cm zal zijn.

Allereerst is het belangrijk dat de ontwerpen worden opgemaakt in CMYK. Bestanden die in RGB worden opgemaakt worden automatisch omgezet naar ons CMYK-kleurenprofiel (ISO Coated V2). Hierdoor kunnen kleurverschillen ontstaan. Zorg ervoor dat uw RGB bestand een ingesloten RGB profiel bevat vooraleer de omzetting naar CMYK te maken.

Ook is het aan te raden gebruikte PMS-kleuren reeds om te zetten naar CMYK. Zoniet worden deze door ons zo nauwkeurig mogelijk benaderd.

Indien u diepzwart wenst te printen raden wij aan deze kleur in te stellen als: C: 50% M: 40% Y: 40% & K: 100%. 
Met de waardes C:100% M:100% Y:100% K:100% zal niet altijd het gewenste zwart bekomen worden.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van foto’s of andere afbeeldingen die uit pixels bestaan, is het belangrijk dat deze van voldoende kwaliteit zijn. De beste resolutie waaraan de afbeeldingen moeten voldoen hangt veel af van de gebruikte toepassing en de afstand waarop het ontwerp moet gezien worden. Hier vindt u wat meer uitleg over de beste resolutie voor uw ontwerp. JPEG bestanden worden altijd opgemaakt met een bepaalde resolutie en moeten dus steeds gecontroleerd worden.

Bestanden die enkel bestaan uit vectoriële elementen hebben geen resolutie. Vectoriële elementen kan u herkennen aan de constante scherpte wanneer u inzoomt. Deze elementen blijven scherp, ongeacht het formaat.

Doorgaans is het niet nodig om afloop te voorzien in uw aangeleverde bestanden. Wij hebben een voorkeur voor bestanden op het netto-formaat. Ook wanneer u uw ontwerp op een van onze sjablonen heeft gebruikt, is geen afloop nodig. Deze is reeds voorzien in het sjabloon zelf of wordt achteraf door ons toegevoegd.

Afloop is wel noodzakelijk wanneer u een ontwerp wenst met eigen cutcontour. Deze snijlijn dient door u als klant op het ontwerp aangebracht te worden (bij voorkeur in een steunkleur) + een afloop van 5mm rondom.

Verder vragen wij geen andere snij- of registratietekens aan te brengen. 

Vraag uw offerte.